De gemeente Grave heeft een historische canon!

Canon van Grave - collage

De Canon van Grave is een boek met vijftig korte teksten, de zogenaamde vensters, rijk geïllustreerd met foto's en kaarten, die zicht geven op de wording van het gebied dat nu de gemeente Grave vormt.

Over Grave valt veel te vertellen en daarom heeft de projectgroep keuzes moeten maken. Op basis van de nationale canon is gezocht naar lokale voorbeelden. Tevens zijn vanuit Grave gebeurtenissen, personen en objecten beoordeeld op hun lokale en nationale betekenis. Zo wordt de priester en humanist Erasmus uit de Nationale Canon, vervangen door de Graafse arts en humanist Jan Wier, strijder tegen onverdraagzaamheid en de heksenvervolging. De Graafse Hampoort die tot de top 100 UNESCO-monumenten in Nederland behoort, heeft vroeger deel uit gemaakt van de gordel van vestingwerken waarmee de jonge republiek na 1678 haar zuidgrens trachtte te beschermen.

De projectgroep 'Canon van Grave' heeft de inhoud van de canon bepaald. Daarbij zijn de heemkundekringen en het BHIC betrokken. De projectgroep bestond uit mensen met kennis van de Graafse geschiedenis, met schrijfervaring en met ervaring in het onderwijs. Drieëntwintig deskundigen hebben uiteindelijk de vensters geschreven. Het zijn: Hans Alkemade, Rien van den Brand, Henk Buijks, Harm Douma, Frans Ekstijn, Joop Ekstijn, Toon Ermers, Kees Goossens, Frank Haans, Tom Hamers, Harrie Hendriks, Joep van Hoof, Martien Koolen, Wout van Kuilenburg, Leny van Lieshout, Marilou Nillisen, Harrie Opsteegh, Herman Peters, Jan Timmermans, Judith Toebast, Leon Vankan, Ben Verhaaren en Frans Wouters

Het eindresultaat van hun werk is prachtig lees- en kijkboek dat tegelijkertijd goed leesbaar en ook wetenschappelijk verantwoord is en is voorzien van vele illustraties, waarvan het grootste deel nooit eerder werd getoond.
Het geheel werd prachtig vormgegeven door Niel-Jan Weijsters en Karin Kooij.

Om het boek extra toegankelijk te maken is het voorzien van een uitgebreid register.

De Canon van Grave is voor € 15,00 te koop bij de receptie van het Graafs Museum, Boekhandel Hurkmans van Hees in Grave, de VVV in Grave en via e-mail: info@canonvangrave.nl. Bij toezending per post wordt de prijs verhoogd met porti/verzendkosten.

Naast het boek is er ook (voor hetzelfde bedrag) een gesproken versie op daisy-schijf verkrijgbaar. Deze schijven zijn alleen in het museum of via e-mail te koop.
Als u deze schijf op een PC of notebook wilt afspelen hebt u een hulpprogramma nodig. Het betreffende hulpprogramma heet AMIS, is gratis, 39,1 MB groot en te downloaden via: AMIS.

Website
Via linken kunt u naar de website www.regiocanons.nl waar u de tekst van de vensters kunt lezen.

De lijst met vensters en linken naar de teksten van de Canon van Grave vindt u hieronder.


Vensters van de Canon van Grave

Elk venster begint met de beschrijving van iets concreets: een gebeurtenis, een mens, een verzameling mensen, een voorwerp of bouwwerk. Dan volgt een korte verhalende tekst over het thema. Elk venster heeft een eigen kader, een apart tekstblokje waarin iets bijzonders of speciaals wordt verteld.

1) 130.000 - 3.000 v.Chr.
Venster: Wind en water
Thema: De vorming van het landschap
Kader: De ligging van Grave
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

2) 4.500 - 12 v.Chr.
Venster: Een koperen bijl
Thema: De eerste bewoners en de sporen die zij achterlaten
Kader: Stroomruggen
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

3) 12 v.Chr. - 450 n. Chr.
Venster: Een Romeinse bronzen plaat
Thema: De Maas als grensrivier van het Romeinse rijk
Kader: Archeologie in de praktijk
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

4) 450 - 1000
Venster: Merovingische vondsten
Thema: Getuigenissen uit de vroege middeleeuwen
Kader: Sint-Machutus
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

5) 1254 - 1308
Venster: Jan I van Cuijk
Thema: De opkomst van Grave
Kader: Nalatenschap
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

6) 1290
Venster: Maasschippers
Thema: De Maas als handelsroute
Kader: Graafse munten
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

7) 1291
Venster: Voor 'kranken en ellendigen'
Thema: Het Sint-Catharina Gasthuis
Kader: Het gasthuisarchief: een bijzondere bron
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

8) 1342 .
Venster: De lakenbereiders krijgen een gildebrief
Thema: De Graafse ambachtsgilden
Kader: Bierbrouwerijen
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

9) 1388
Venster: De slag bij Niftrik
Thema: Brabant en Gelre strijden om Grave
Kader: De Vrede van Grave (1536)
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

10) 1463
Venster: Begijnhof en klooster
Thema: Religieus leven voor en na de reformatie
Kader: Kloosterlingen
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

11) 1465
Venster: Arnoud van Gelre over het ijs ontvoerd
Thema: Een vader en zijn ontaarde zoon
Kader: Een monument voor twee broers
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

12) 1527
Venster: De 'Cloveniers of Schutterye tot Grave'
Thema: Een wereldlijke schutterij
Kader: Kerkelijke schutters
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

13) 1536
Venster: Het Graafs Keteltje
Thema: De Van Egmonds en de Oranjes als heren van Grave
Kader: De baronnen van Grave
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

14) 1538
Venster: Jan Wier
Thema: Een Graafse arts en humanist
Kader: Monumenten voor Jan Wier
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

15) 1549
Venster: De Beerse Maas
Thema: Het gevecht met de Maas
Kader: 'De Maas is om'
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

16) 1550
Venster: Op de rol
Thema: Rechtsregels in stad en land
Kader: Het strafpaard
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

17) 1575
Venster: De Sint-Elisabethkerk
Thema: De grootste kruiskerk van Nederland
Kader: Alessandro Pasqualini
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

18) 1568 - 1602
Venster: Van Sander Turck tot Maurits
Thema: Stad en land in tijden van oorlog
Kader: Oorlogsprenten en penningen
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

19) 1620
Venster: Het Graafs stadhuis
Thema: Bouwen voor het bestuur
Kader: Bestuurders in stad en land
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

20) 1633
Venster: Een prijsboek voor de beste leerling
Thema: Onderwijs in stad en land
Kader: G.W. Lovendaal
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

21) 1645
Venster: Drie spitsen in het landschap
Thema: Vincentiuskerkje, zusterklooster en klooster Emmaus
Kader: Kloostertuinen
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

22) 1674
Venster: Brand in Velp
Thema: Het beleg van 1674
Kader: Zware verliezen
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

23) 1675
Venster: Een fiere burcht
Thema: De ruïnes van het kasteel vereeuwigd in de kunst
Kader: Klein kasteel
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

24) 1688
Venster: De Hampoort
Thema: Stadspoorten en vestingwerken voor en na 1674
Kader: Een bijzondere belasting
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

25) 1690
Venster: Schuurkerken
Thema: Katholicisme in het verborgene
Kader: De kapel van kasteel Tongelaar
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

26) 1701
Venster: Diederik Paringet
Thema: De eerste Graafse geschiedschrijver
Kader: Geschiedschrijvers in de twintigste eeuw
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

27) 1749
Venster: Cornelis en Jan Pieter van Suchtelen
Thema: Vader en zoon, kaartenmakers en militairen
Kader: Andere beroemdheden uit Grave
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

28) 1782
Venster: Het Molentje
Thema: Ambacht en neringdoenden
Kader: Stadsboeren
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

29) 1794
Venster: Gerrit Paape
Thema: Patriotten en hun propaganda
Kader: De Sociëteit
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

30) 1817
Venster: De molen 'Bergzicht'
Thema: Molens en molenrecht
Kader: De Molenvijver
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

31) 1829
Venster: Bekroond door Sint-Caecilia
Thema: Het orgel van Escharen
Kader: De orgels van Gassel en Velp
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

32) 1845
Venster: Achter het vaandel
Thema: De Harmonie Stad Grave
Kader: Blaasmuziek elders in de gemeente
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

33) 1852
Venster: De Graafsche Courant
Thema: Drukkers en uitgevers
Kader: Een Graafse almanak
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

34) 1853
Venster: De staakmadonna van Gassel
Thema: Volksdevotie in het openbaar
Kader: De staakmadonna van Velp
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

35) 1859
Venster: Frater Adrianus
Thema: Zorg voor blinden en slechtzienden
Kader: Jules de Corte
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

36) 1865
Venster: Instituut Mariëndaal
Thema: Van jezuïeten tot zorghotel
Kader: De Franse paters
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

37) 1871
Venster: De synagoge
Thema: De Joodse gemeenschap van Grave
Kader: Stolpersteine
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

38) 1910
Venster: Rivaliteit met de bal
Thema: Volkssport
Kader: Afkortingen
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

39) 1920
Venster: Pittoresk Grave
Thema: Een stadje als voorwerp van kunst
Kader: Literatuur
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

40) 1929
Venster: De Graafse Maasbrug
Thema: Grave als knooppunt in het wegverkeer
Kader: De rijksweg
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

41) 1930
Venster: De Pauselijke Staten
Thema: Verkrotting achter een schijn van romantiek
Kader: Verdwenen straatjes
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

42) 1938
Venster: De Generaal de Bons-kazerne
Thema: Kazernering sedert 1600
Kader: De RPI
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

43) 1940 - 1945
Venster: Grave in de Tweede Wereldoorlog
Thema: Bezetting en bevrijding
Kader: Airstrip B82 Grave/Keent
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

44) 1942
Venster: Een nieuwe gemeente Grave
Thema: Lokale identiteit en ruimtelijke ontwikkeling
Kader: De spoorlijn die niet doorging
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

45) 1946
Venster: Het rode en blauwe Dorp
Thema: De eerste nieuwbouwwijk
Kader: Vereniging De Nieuwe Wijk
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

46) 1950
Venster: De nachtegaal
Thema: Een dagje uit naar de speeltuin in Velp
Kader: Koninklijk bezoek
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

47) 1970
Venster: Het Estersveld
Thema: De grootste wijk
Kader: Veldnamen
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

48) 1970
Venster: Het Raamdal
Thema: Natuurbeleving
Kader: Het Langven
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

49) 1981
Venster: Ruilverkaveling
Thema: Herindeling van een vergeten land
Kader: Boerderijen
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).

50) 2012
Venster: De mooiste plekjes
Thema: Toen en nu
Kader: Grave gestript
Lees venstertekst op Regiocanons (Externe link opent in nieuw venster).  Laatst gewijzigd: 02-jun-2012