De Cloveniers

Inleiding
Floris van Egmond
Floris van Egmond
door Jan Gossaert van Mabuse
Collectie Mauritshuis, Den Haag

In de Hampoort vindt u naast het Graafs Museum ook de gildekamer van de 'Cloveniers of Schutterye tot Grave'.

Het Graafse Cloveniersgilde werd in 1527 opgericht door Floris van Egmond, die toen pandheer van Grave was, met als taak orde en rust in de stad te handhaven.

De leden van dit gilde waren over het algemeen gegoede burgers. Ze werden oorspronkelijk aangeduid als 'veertig goede eerlyke gesellen of weeraftige mannen'.
Hun kleding, wapens en verdere uitrusting werden betaald door het stadsbestuur. Ook ontvingen zij loon voor de tijd dat ze dienst hadden.

Zij werden regelmatig getraind en hielden ook af en toe wedstrijden met schuttersgilden van andere steden.
Tot hun activiteiten behoorden naast ordehandhaving ook het verlenen van hulp bij calamiteiten zoals brand of wateroverlast.
In tijden van oorlog hielpen ze met de stadsverdediging.

In de loop der eeuwen heeft het gilde diverse actieve en inactieve perioden gekend.

Moderne tijd
Plaquette gildekamer
Plaquette gildekamer (op gevel Hampoort)

In 1974 werd het gilde, dat toen al geruime tijd een sluimerend bestaan leidde, nieuw leven in geblazen.
Sinds die tijd is het gilde weer regelmatig zichtbaar bij plechtigheden, historische evenementen zoals b.v. de vestingdagen, Koninginnedag en bij het jaarlijkse koningschieten.

In 1993 betrok het gilde de zuidelijke vleugel van de Hampoort. Hier hebben zij een fraaie gildekamer en een kruisboogschietbaan ingericht, waar het gilde regelmatig bijeenkomt.

PS
Het woord 'klovenier' wordt, volgens het groene en het witte boekje, in het Nederlands met een 'k' geschreven, maar de eigennaam van het Graafse gilde en haar leden dient vanouds met een 'c' geschreven te worden!


Geschiedenis van de stad Grave Laatst gewijzigd: 02-okt-2009 Linken met externe websites met informatie over Grave