Educatieprogramma

Enkele jaren geleden is de 'Werkgroep Educatie' van het Graafs Museum en het Graafs KazemattenMuseum opgericht. De werkgroep bestaat uit 10 personen en dat zijn buiten de stadsarcheoloog allen onderwijsmensen. Het doel van de groep is om schoolkinderen op een aantrekkelijke manier en op hun niveau beter bij het museum te betrekken.

Via een 'Cultureel Aanbod' geven we scholen de mogelijkheid hun keuze tot samenwerken te bepalen.
Tijdens een rondgang langs de scholen wordt e.e.a. met de leerkrachten besproken. Wij bieden ondersteuning op maat zowel in het museum als op de diverse scholen. Zo sluiten we aan bij de lessen over de Romeinen, de Prehistorische tijd en de geschiedenis van de vestingstad Grave. Verder geven we rondleidingen en maken we de kinderen bekend met het onderaardse gangenstelsel van de stad Grave. Ook nemen we groepen kinderen mee naar de beide kazematten bij de brug over de Maas, die als museum zijn ingericht.

Het Educatie Kunst- en Cultuuraanbod Graafs Museum 2017-2018:
Klik hier om onderstaand programma als pdf-document te openen. (Wordt geopend in een nieuw venster)

Bezoek aan het Graafs Museum o.l.v. een gids:

1. Bezoek aan de permanente tentoonstelling o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 5-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

2. Bezoek aan de wisseltentoonstelling o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 5-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

3. Bezoek aan de Hampoort en/of de Gildekamer en/of de onderaardse gang o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 1-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

4. 'Conservator voor één dag'. Activiteitencircuit in het museum o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 3-8.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

5. Bezichtiging v.d. film: 'Strijden tegen water in de Beerse Maas (Overlaat)' o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

6. 'Onderwijs aan blinden en slechtzienden, toen en nu'. Leskist op school, presentatie en activiteitencircuit in het museum.
Geschikt voor groep 1-8.
Duur: 1 ½ uur.
Kosten: € 20,00

Bezoek aan het Graafs Museum zonder een gids:

7. Kijkwijzer permanente tentoonstelling.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 10,00

8. Speurtocht permanente tentoonstelling.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 10,00

9. Kijkwijzer permanente tentoonstelling.
Geschikt voor groep 5-6.
Duur: in overleg.
Kosten: € 10,00

10. Speurtocht permanente tentoonstelling.
Geschikt voor groep 5-6.
Duur: in overleg.
Kosten: € 10,00

11. Fotokijkwijzer permanente tentoonstelling.
Geschikt voor groep 5-6.
Duur: in overleg.
Kosten: € 10,00

12. Fotokijkwijzer permanente tentoonstelling.
Geschikt voor groep 3-4.
Duur: in overleg.
Kosten: € 10,00

Lessen n.a.v. Jeelo projecten o.l.v. gidsen:

13. Jeelo 'Leren voor later', OPGRAVINGEN: Uitleg in museum over werkwijze stadsarcheoloog Martien Koolen.
Geschikt voor groep 5-6.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

14. Jeelo 'Leren voor later', NEDERLAND EN DE WERELDOORLOGEN: Rondwandeling door Grave; Grave tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

15. Jeelo 'Leren voor later', NEDERLAND EN DE WERELDOORLOGEN: Bezichtiging Graafs KazemattenMuseum.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

16. Jeelo 'Leren van personen van vroeger': WILLEM VAN ORANJE: Presentatie en rondwandeling; Willem van Oranje en zijn betekenis voor Grave.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

17. Jeelo 'Beschermen van onze planeet': STRIJDEN TEGEN WATER: Film en presentatie in het museum over de Beerse Overlaat en de Stuw van Grave/Nederasselt.
Geschikt voor groep 5-6.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

18. Jeelo 'Omgaan met elkaar', DISCRIMINATIE TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG: Rondwandeling door Grave; De Joden in Grave.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

19. Jeelo 'Inrichting van je eigen leefomgeving', LEVEN IN EEN MIDDELEEUWSE STAD: Rondwandeling door Grave.
Geschikt voor groep 5-6.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

20. Jeelo 'Inrichting van je eigen leefomgeving', DOE EEN HISTORISCH ONDERZOEK: Uitleg in museum werkwijze stadsarcheoloog Martien Koolen.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

21. Jeelo 'Zorgen met jezelf en anderen', OOG: Leskist op school, presentatie en activiteitencircuit in museum.
Geschikt voor groep 3-4.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

Bezoek aan het Graafs KazemattenMuseum o.l.v. een gids:

22. Bezoek aan de permanente tentoonstelling o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

23. Combinatiebezoek museum en gemaal Van Sasse o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

Rondwandeling door Grave o.l.v. een gids:

24. Educatieve rondwandeling door de historische binnenstad o.l.v. een gids.
Thema nader af te spreken.
Geschikt voor groep 5-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

Rondwandeling door Grave zonder een gids:

25. Rondwandeling door de historische binnenstad met opdrachten.
Thema: Historie.
Geschikt voor groep 5-8.
Duur: naar eigen inzicht.
Kosten: € 10,00

Bezoek van een gids op schoollocatie:

26. Lezing op maat op de eigen school door een medewerker van het museum.
Thema's kunnen zijn: Archeologische vondsten, De Romeinen in Grave en omgeving, Prehistorie.
Geschikt voor groep 5-8.
Duur: minimaal ½ uur. De lezingen
Kosten: € 20,00

Bovenstaand overzicht als (printbaar) pdf-document:
Klik hier om het pdf-document te openen. (Wordt geopend in een nieuw venster)


In het kader van schoolprojecten kunt u altijd een beroep doen op de medewerking / kennis van het Graafs Museum.
Neemt u hiervoor contact op met:

Frans Ekstijn (Voorzitter werkgroep educatie)
E-mail: fransekstijn@hotmail.comAktiviteitenagenda Laatst gewijzigd: 23-sep-2017 Kenniscentrum