Educatieprogramma

Enkele jaren geleden is de 'Werkgroep Educatie' van het Graafs Museum en het Graafs KazemattenMuseum opgericht. De werkgroep bestaat uit 10 personen en dat zijn buiten de stadsarcheoloog allen onderwijsmensen. Het doel van de groep is om schoolkinderen op een aantrekkelijke manier en op hun niveau beter bij het museum te betrekken.

Via een 'Cultureel Aanbod' geven we scholen de mogelijkheid hun keuze tot samenwerken te bepalen.
Tijdens een rondgang langs de scholen wordt e.e.a. met de leerkrachten besproken. Wij bieden ondersteuning op maat zowel in het museum als op de diverse scholen. Zo sluiten we aan bij de lessen over de Romeinen, de Prehistorische tijd en de geschiedenis van de vestingstad Grave. Verder geven we rondleidingen en maken we de kinderen bekend met het onderaardse gangenstelsel van de stad Grave. Ook nemen we groepen kinderen mee naar de beide kazematten bij de brug over de Maas, die als museum zijn ingericht.

Het totale aanbod leest u hieronder.

Bezoek aan het Graafs Museum o.l.v. een gids:

1. Bezoek aan de permanente tentoonstelling o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 5-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

2. Bezoek aan de wisseltentoonstelling o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 5-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

3. Bezoek aan de Hampoort en/of de Gildekamer en/of de onderaardse gang o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 1-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

4. 'Conservator voor één dag'. Doe-activiteiten in het museum o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 3-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

5. Bezichtiging v.d. film: 'Strijden tegen water in de Beerse Maas (Overlaat)' o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

Bezoek aan het Graafs Museum zonder een gids:

6. Speurtocht door het museum.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Kosten: € 10,00

7. Kijkwijzer permanente tentoonstelling.
Geschikt voor groep 5-6 en brugklas.
Kosten: € 10,00

8. Fotokijkwijzer permanente tentoonstelling.
Geschikt voor groep 5-6.
Kosten: € 10,00

9. Fotokijkwijzer permanente tentoonstelling.
Geschikt voor groep 3-4.
Kosten: € 10,00

Lessen n.a.v. Jeelo projecten o.l.v. gidsen:

10. Jeelo 'Leren voor later', Opgravingen: Uitleg werkwijze stadsarcheoloog Martien Koolen.
Geschikt voor groep 5-6.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

11. Jeelo 'Leren voor later', Nederland en de wereldoorlogen: Grave tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

12. Jeelo 'Leren voor later', Nederland en de wereldoorlogen: Graafs KazemattenMuseum.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

13. Jeelo 'Leren van personen van vroeger': Willem van Oranje en zijn betekenis voor Grave.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

14. Jeelo 'Beschermen van onze planeet': De Beerse Overlaat en de Stuw van Grave/Nederasselt.
Geschikt voor groep 5-6.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

15. Jeelo 'Omgaan met elkaar', Discriminatie tijdens de Tweede Wereldoorlog: De Joden in Grave.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

16. Jeelo 'Inrichting van je eigen leefomgeving', Leven in een Middeleeuwse stad: Rondwandeling door Grave.
Geschikt voor groep 5-6.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

17. Jeelo 'Inrichting van je eigen leefomgeving', Doe een historisch onderzoek: Uitleg werkwijze stadsarcheoloog Martien Koolen.
Geschikt voor groep 7-8.
Duur: 1½ uur.
Kosten: € 20,00

Bezoek aan het Graafs KazemattenMuseum o.l.v. een gids:

18. Bezoek aan de permanente tentoonstelling o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

19. Combinatiebezoek museum en gemaal Van Sasse o.l.v. een gids.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

Rondwandeling door Grave o.l.v. een gids:

20. Educatieve rondwandeling door de historische binnenstad o.l.v. een gids.
Thema nader af te spreken.
Geschikt voor groep 5-8 en brugklas.
Duur: in overleg.
Kosten: € 20,00

Rondwandeling door Grave zonder een gids:

21. Rondwandeling door de historische binnenstad met opdrachten.
Thema: Historie.
Geschikt voor groep 5-8.
Duur: naar eigen inzicht.
Kosten: € 10,00

22. Rondwandeling door de historische binnenstad met opdrachten.
Thema: Architectuur.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: naar eigen inzicht.
Kosten: € 10,00

23. Rondwandeling door Grave-West met opdrachten.
Thema: Woningen Jan de Jong.
Geschikt voor groep 7-8 en brugklas.
Duur: naar eigen inzicht.
Kosten: € 10,00

Bezoek van een gids op schoollocatie:

24. Lezing op maat op de eigen school door een medewerker van het museum.
Thema's kunnen zijn: Archeologische vondsten, De Romeinen in Grave en omgeving, Prehistorie.
Geschikt voor groep 5-8.
Duur: minimaal anderhalf uur.
Kosten: € 20,00

Bovenstaand overzicht als (printbaar) pdf-document:
Klik hier om het pdf-document te openen. (Wordt geopend in een nieuw venster)


Scholen die van bovenstaande mogelijkheden gebruik willen maken verzoeken wij contact op te nemen met:

Frans Ekstijn (Voorzitter werkgroep educatie)
Telef: 0486-471626
E-mail: info@graafsmuseum.nlAktiviteitenagenda Laatst gewijzigd: 29-mrt-2017 De Stichting Graeft Voort