Eerdere wisseltentoonstellingen

Grave(n) in archieven (was te zien van okt. 2006 t/m jan. 2007)

Document met zegel van Arnoud van Gelder
Document met zegel van Arnoud van Gelder
waarmee hij de privileges van de stad Grave
bevestigde d.d. 8 mei 1471
(chartercollectie BHIC Grave)

Helaas is in de loop der eeuwen veel archiefmateriaal compleet verloren gegaan. Maar gelukkig hebben ook veel overheidsinstellingen en particulieren hun archieven wel kunnen bewaren ondanks oorlogen, natuurrampen en branden. Hoewel deze archieven soms door diverse oorzaken aanzienlijke schade hebben opgelopen, zijn zij door een zorgvuldig beheer en kostbare restauraties voor het nageslacht bewaard en toegankelijk gebleven.

Met de tentoonstelling over de rijke Graafse archieven wil de Stichting "Graeft Voort" de bezoekers attenderen op de waardevolle archieven van Grave, daterend vanaf de 13de eeuw, die zo veel boeiende informatie verschaffen over de Graafse historie. Volgend voorjaar zal het Graafse archief immers weer in Grave te raadplegen zijn en wel in de nieuwbouw van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) aan de St.Henricusweg.

Oudst bekende document waarin Grave wordt genoemd uit 1290
Het oudst bekende document waarin Grave
wordt genoemd stamt uit 1290.
Met dit document verleende Floris graaf van
Holland tolvrijdom aan de poorters van Grave
in de graafschappen Holland en Zeeland
(Inzet: Grave, florens grave van Hollant)
(chartercollectie BHIC Grave)
Diverse archiefinstellingen en bibliotheken uit binnen- en buitenland maar uiteraard ook het Graafse archief hebben fraaie en informatieve documenten beschikbaar gesteld voor deze tentoonstelling. Tevens is op deze tentoonstelling te zien hoe archiefstukken in de loop der tijden zijn aangetast door schimmels, brand, insecten etc. en op welke wijze deze stukken vandaag de dag worden gerestaureerd.

Velen hebben ten onrechte het idee dat archieven stoffige stukken papier of perkament zijn zonder enige betekenis. Maar menig burger kan in deze archieven interessante informatie vinden over de geschiedenis van Grave of de kerkdorpen of over zijn eigen huis, bedrijf, familie vereniging of wat dan ook. Vanaf het oudste Graafse document uit 1290 tot stukken uit de 19de eeuw zijn tijdens de tentoonstelling 'Grave(n) in archieven' in het Graafs Museum te bezichtigen.


  Laatst gewijzigd: 26-jan-2007 Terug naar huidige wisseltentoonstelling