Eerdere wisseltentoonstellingen

Een eigen stek in een vitale buurt (was te zien van apr. 2008 t/m aug. 2008)

Woningrinrichting in de 50er jaren
Woningrinrichting in de 50er jaren

De aanleiding tot deze tentoonstelling, die gaat over de sociale woningbouw in de tweede helft van de 20ste eeuw, is de vestiging van Woonmaatschappij Maasland in Grave.

Veel is er in die 50 jaar in ons land veranderd. Het aantal inwoners van Nederland steeg van iets meer dan 9 miljoen in 1950 tot ruim 16 miljoen; huishoudens werden kleiner; electrische huishoudelijke apparaten (o.a. TV) en auto's werden gemeengoed; de materiële welvaart nam aanzienlijk toe; werknemers kregen veel meer vrije tijd, etc. Ook meubelstijlen volgden elkaar steeds sneller op.
Al dit soort veranderingen hadden en hebben invloed op de bouw en inrichting van woningen en woonwijken.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was een aanzienlijk deel van de huizen in Grave ernstig verkrot en was sanering derhalve dringend nodig. Woningbouwverenigingen speelden en spelen bij de herinrichting een belangrijke rol.
In de begintijd werd bij bouw en renovatie weinig rekening gehouden met (individuele) wensen van (toekomstige) bewoners. Tegenwoordig is dat wel het geval.

Huishoudelijke gebruiksvoorwerpen etc.
Huishoudelijke gebruiksvoorwerpen etc.

Met deze tentoonstelling proberen wij voor jong en oud een beeld te schetsen van een periode die nog niet zo lang geleden is en door velen persoonlijk is meegemaakt, maar toch al sterk afwijkt van onze huidige woonsituatie.

Rondgaande door het museum komt u eerst langs een aantal foto's waarop te zien is in wat voor een slechte toestand een deel van de Graafs huizen verkeerde.
Daarna ziet u in een drietal ruimtes een woonkamer uit de 50-er jaren, een keuken uit de 60-er jaren en een woonkamer uit de 70-er jaren.
In vitrines vindt u een grote collectie huishoudelijke apparaten, huishoudelijke artikelen, speelgoed en advertenties uit deze zelfde perioden.
Tenslotte is er nog een hoek ingericht met documenten van en over de Woonmaatschappij Maasland.

Prijsvraag
Tijdens de tentoonstelling kunt u deelnemen aan een prijsvraag die betrekking heeft op in het museum getoonde voorwerpen.
Wilt u kans maken om één van de twee boeken 'Honderd jaar wonen in Nederland, 1900-2000' geschreven door J.E.A. Huisman te winnen, vraag dan bij de receptie het vragenformulier.

Tentoonstellingsgids Een eigen stek in een vitale buurt
Brochure Een eigen stek in een vitale buurt
Brochure Een eigen stek in een vitale buurt

In een kleine geïllustreerde brochure, die (tijdens de openingsuren) in het museum voor € 2,00 te koop is, vindt u achtergrondinformatie over wonen in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw.


  Laatst gewijzigd: 23-aug-2008 Terug naar huidige wisseltentoonstelling