Eerdere wisseltentoonstellingen

Het Graafse stadhuis in vier eeuwen (was te zien van 13 nov. 2008 t/m 19 dec. 2008)

Deel van de tentoonstelling
Deel van de tentoonstelling

Deze tentoonstelling liet met behulp van vele tekeningen, foto's, maquettes etc. zien wat er in vier eeuwen allemaal voorafging aan de totstandkoming van het huidige nieuwe stadhuis.

Het kern van het gebouw dat we sinds de opening van het huidige nieuwe Graafse stadhuis (geopend op 20-jun-2008) het 'oude stadhuis' noemen is in het begin van de 17e eeuw ontstaan uit het samentrekken van een aantal woonhuizen.

In de loop van de daarop volgende eeuwen vonden er in en aan dat gebouw regelmatig verbouwingen plaats. De laatste en ingrijpendste in 1969-1971.
Uiteindelijk werd het complex toch te klein en werd na veel wikken en wegen een totaal nieuw stadhuis (het huidige) gebouwd.

Wilt u meer weten over dit boeiende onderwerp dan raden wij u het door Leny van Lieshout geschreven 94 pagina's tellende boekje aan dat voor € 17,50 te koop is bij het Graafs Museum.


  Laatst gewijzigd: 20-dec-2008 Terug naar huidige wisseltentoonstelling