Eerdere wisseltentoonstellingen

Het Graafs Museum als 'Huis van Bewaring' (was te zien van 18 okt. 2008 t/m 26 apr. 2009)

Deel van de expositie
Deel van de expositie

Het verwerven en 'bewaren' van het cultureel erfgoed van de stad Grave en haar kerkdorpen (Escharen, Velp en Gassel) is een van de kerntaken van Stichting "Graeft Voort".

In de loop der jaren mocht de stichting vele schenkingen of langdurige bruiklenen in ontvangst nemen van zowel instellingen als particulieren, die zich realiseerden dat zij voorwerpen bezaten met historische of culturele waarde, die beter op hun plaats zouden zijn in een museum dan ergens in een kelder of op zolder.
Daarnaast kon de stichting incidenteel voorwerpen aankopen.

Voor de stichting is het alleen 'bewaren' van de vaak prachtige voorwerpen natuurlijk niet genoeg. De voowerpen moeten ook aan het publiek getoont worden en wij willen er tevens zoveel mogelijk over te weten zien te komen.

De verhuizing naar het nieuwe stadhuis in 2008 was voor de gemeente Grave een goede aanleiding een groot aantal historische voorwerpen langdurig in bruikleen te geven aan Stichting "Graeft Voort".

Godslamp (links) en weegschaal
Godslamp (links) en weegschaal

De van de gemeente Grave en andere gulle gevers recent ontvangen bruiklenen en onze aankopen zijn het onderwerp van deze tentoonstelling.

Met deze tentoonstelling hopen wij bezoekers, die nog interessante en historisch waardevol materiaal in huis hebben, te laten zien dat het Graafs Museum een bijzonder geschikt 'Huis van Bewaring' is.

Godslamp
Tot de aanwinsten van het museum behoort ook een zgn. 'godslamp' (zie foto), waarvan wij niet weten waar deze gehangen heeft en in welke periode. Als u over deze lamp iets weet (of er misschien foto's in situ van hebt) zouden wij dat graag van u vernemen. Alle informatie kunt u doorgeven aan Jan Timmermans (telef. 0486-471779).


  Laatst gewijzigd: 26-apr-2009 Terug naar huidige wisseltentoonstelling