Eerdere wisseltentoonstellingen

Grave verbeeld (was te zien van 18 mei 2013 t/m 20 okt. 2013).

Grave op prent (gedeelte)
Grave op prent (gedeelte)
Bagijnenstraat, Grave vroeger en nu
Bagijnenstraat, Grave vroeger en nu

Al vele eeuwen worden er door schilders en tekenaars afbeeldingen van de stad Grave (of van delen daarvan) gemaakt. Een selectie van dit soort stadsgezichten treft U in deze tentoonstelling.

Veel eeuwenoude etsen/gravures, die nu ergens in een lijstje aan een muur hangen, waren oorspronkelijk onderdeel van een boek en dienden ter illustratie van een verhaal, dat meestal één van de vele belegeringen van Grave behandelde. De tekeningen die voor deze tentoonstelling zijn geselecteerd laten allemaal iets zien van het uiterlijk van de stad in die inmiddels ver vervlogen tijden.
Lang niet al die tekenaars zijn zelf in Grave geweest. Zij baseerden zich dan voor die belegerings- en andere taferelen op nog oudere afbeeldingen of verzonnen zelf iets.
Het is een fascinerende bezigheid om te proberen te achterhalen wie van wie heeft nagetekend en in hoeverre de afgebeelde stad er in die tijd werkelijk zo heeft uitgezien.

Ook een groot aantal schilders heeft in Grave gewerkt. Hun werken laten vooral straatgezichten zien.
Bij de getoonde schilderijen hebben wij moderne foto's gehangen die, zo veel mogelijk vanaf de zelfde plaats gemaakt zijn als waar de kunstenaar gestaan moet hebben, zodat goed te zien is hoe de stad in de loop van de tijd veranderd is. Met behulp hiervan en een in het museum verkrijgbaar gidsje is het heel gemakkelijk om ook zelf in de stad te gaan kijken naar al die plekjes die de schilders hebben vereeuwigd.  Laatst gewijzigd: 24-okt-2013 Terug naar huidige wisseltentoonstelling