Eerdere wisseltentoonstellingen

Grave 1674: een beleg dat beroemd werd (was te zien van 25 jan. t/m 12 apr. 2015).

Belegering van Grave in beeld
Belegering van Grave

De Franse koning Lodewijk XIV (1643 - 1715) heeft tijdens zijn regering diverse oorlogen gevoerd om zijn rijk uit te breiden. Eén van die oorlogen was gericht tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en duurde van 1672 tot 1679.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw was de Republiek een wereldmacht geworden, vooral dankzij haar machtige vloot en de VOC. Het in stand houden van die vloot kostte heel veel geld en dat ging ten koste van het landleger en het onderhoud van de vestingwerken.
Toen de Franse koning met een groot landleger naar het noorden oprukte kon hij zonder veel moeite in enkele weken grote delen van de zuidelijke Nederlanden en van de oostelijke gewesten veroveren.
De stad Grave viel op 5 juli 1672 zonder slag of stoot in handen van de Fransen onder leiding van Maarschalk Turenne omdat kort daarvoor de troepen van de Republiek de stad verlaten hadden omdat de regering dacht dat die troepen beter in Den Bosch gebruikt konden worden.

Ruim twee jaar was Grave een door de Fransen beheerste stad met als gouverneur Noel Bouton Markies De Chamilly. Onder zijn bewind werden de vestingwerken van de stad opgeknapt en aanzienlijk uitgebreid.

In april 1674 kreeg Luitenant-Generaal Carl von Rabenhaupt van de Staten-Generaal opdracht om met Staatse troepen Grave te heroveren. Na de nodige voorbereidingen begon in juli 1674 het beleg van de stad. Rondom de stad werden schansen opgeworpen en loopgraven gegraven. Wekenlang werd de stad met zware kanonnen en mortieren beschoten en werd er regelmatig getracht de stad stormenderhand te heroveren maar de verdedigers hielden dapper stand. Af en toe deden zij zelfs uitvallen waarbij onder de belegeraars vele doden en gewonden vielen. Ook de omgeving van Grave had door deze gevechten zwaar te lijden.

Graafs kasteel
Graafs kasteel

Begin oktober arriveerde prins Willem III bij de stad samen met een aanzienlijke troepenmacht. Onder zijn leiding werden de beschietingen en aanvallen op de stad geïntensiveerd. Niet lang daarna ontving De Chamilly bericht van de Franse koning dat hij de stad over mocht geven aan prins Willem III als hem vergund zou worden om met zijn troepen en hun wapens in vrijheid te vertrekken.

Na een beleg van drie-en-een-halve maand was op 26 okt. 1674 de overgave een feit. Twee dagen later vertrok De Chamilly op eervolle wijze met zijn garnizoen uit de stad. De wijze waarop hij zich tegen een overmacht verdedigd had werd alom geroemd en in militaire handboeken als voorbeeld gepresenteerd.

Als gevolg van de oorlogshandelingen lag de stad Grave grotendeels in puin. Het eens zo prachtige kasteel was zo zwaar beschadigd dat het geheel afgebroken werd.

Met een groot aantal prenten uit eigen collectie en een aantal reproducties van prenten uit andere musea laten wij u zien hoe prenttekenaars als Valentijn Klotz, Joshua de Grave en anderen het beleg voor belangstellenden in beeld brachten.
Naast deze prenten zijn er ook een groot aantal voorwerpen (o.a. wapens, gereedschap, aardewerk) uit die tijd te zien die archeologen in en om de stad gevonden hebben.  Laatst gewijzigd: 10-jan-2015 Terug naar huidige wisseltentoonstelling