Eerdere wisseltentoonstellingen

Jan van Cuyck, ridder + diplomaat. (was te zien van jun. 2017 t/m sep. 2017).

Jan van Cuijk - collage
Ridderhelm, akte uit 1308, Jan van Cuyck.
De 'Troonzaal'
De 'Troonzaal'.

Heer Jan (I) van Cuyck (+/- 1230 - 1308) was in zijn tijd in West-Europa een heel belangrijk man.
Nauwe familiebanden had hij o.a. met de vorstenhuizen van Nassau en Gelre.
Bij vele conflicten in de Lage Landen speelde hij een rol van betekenis.
Ook was hij aktief op het internationale politieke vlak als een belangrijk adviseur van de Engelse koning en een bemiddelaar bij conflicten tussen de koning van Frankrijk en de graaf van Vlaanderen.
Hij stond bekend als een ridder die op het slagveld dappere dingen deed.

Van groot belang voor de stad Grave en haar inwoners waren diverse schenkingen die hij deed waardoor de welvaart van de bevolking toenam.
Hij stichtte o.a. het Sint-Catharinagasthuis en begunstigde het begijnhof en de Sint-Elisabethkerk.

De tentoonstelling vertelde in woord en beeld het boeiende levensverhaal van deze man.
Te zien waren beelden, religieuze voorwerpen, akten, penningen, prenten, schilderijen, wapentuig, aardewerk en meer.
Naast voorwerpen uit de tijd van Jan van Cuyck toonden we ook een aantal hedendaagse zaken waaruit blijkt dat de naam 'Jan van Cuyck' nog niet vergeten is.


Speciaal voor de kinderen hadden wij een 'troonzaal' ingericht, waar zij zich konden kleden in een wapenrok en met een kroon op het hoofd en schild en zwaard in de hand plaats konden nemen op een troon.


Boekomslag Jan van Cuyck
Boekomslag

De nieuwste publicatie van historica Véronique Lambert, handelt over Jan van Cuyck (+/- 1230 - 1308).
Het uitkomen van dit boekje was de aanleiding tot het houden van bovengenoemde tentoonstelling.

In haar (zeer leesbare en prachtig geïllustreerde) boekje behandelt Véronique Lambert de volgende onderwerpen:
- Heer van Cuijk en Grave
- Familierelaties
- Feodaal netwerk
- Conflict tussen Holland en Utrecht
- Raadsman en vertrouweling van de Hertog van Brabant
- Diplomaat op het internationale politieke toneel
- Moord op Floris V
- Actief in en voor Vlaanderen
- Laatste levensjaren
- Naam en faam

Dit boekje is in het Graafs Museum (tijdens de openingsuren) te koop voor € 10,00.
U kunt het boekje ook toegezonden krijgen. De prijs wordt dan verhoogd met verzendkosten.  Laatst gewijzigd: 24-sep-2017 Terug naar huidige wisseltentoonstelling