Cursus Gravelogie
di 19 sept. 2017:
Grave, stad aan het water
door dr. Leon Vankan

Dr. Leon Vankan is geograaf. Hij is als projectcoördinator, redacteur en auteur betrokken geweest bij 'De Canon van Grave' en bij de uitgave van 'Bridge eleven is ours, de bevrijding van Grave'.

De eerste bijeenkomst van de overzichtscursus Gravelogie is gewijd aan het landschap van Grave en het Land van Cuijk. Het landschap is als van zelfsprekend aanwezig en vormt als het ware de basis waarop mensen in het verleden hun bestaan hebben opgebouwd. Bij de vorming van dat landschap heeft het water steeds een belangrijke rol gespeeld. In alle perioden van de Graafse geschiedenis was de ligging van Grave in dat landschap van doorslaggevende betekenis. Of het nu gaat om de keuze van de Heren van Cuijk voor een plek om hun kasteel te bouwen, de ontwikkeling van Grave als handelsstad, de bouw van een vestingstad in de strijd tegen de Geldersen, de Spanjaarden of de Fransen, steeds bood het landschap zowel mogelijkheden als beperkingen. Mensen hebben steeds geprobeerd de mogelijkheden van het landschap te benutten en de beperkingen op te heffen. Bij voorbeeld door het water te benutten als natuurlijke bescherming in de Zuiderwaterlinie en het isolement op te heffen door een brug te bouwen over de Maas. In de geschiedenis van Grave speelt water een centrale rol. Daarom luidt de titel van de eerste bijeenkomst: Grave, stad aan het water.


  Laatst gewijzigd: 23-aug-2017 Terug naar hoofdpagina dag-1