Cursus Gravelogie
di 17 okt sept. 2017:
In Grave aan de macht
door dr. Leny van Lieshout

Dr. Leny van Lieshout is cultuurhistorica en heeft zich ontwikkeld tot deskundige op het brede gebied van de Graafse geschiedenis. Zij hoopt nog eens samen met Frank Haans de bouwgeschiedenis van de Sint-Elisabeth in de zestiende en zeventiende eeuw te kunnen schrijven.

In de naamgeving van de Graafse straten zit een flink stuk geschiedenis verstopt, gevolg van het feit dat streekarchivaris Harm Douma daarvoor de advisering deed. Zou je echter alle machthebbers van Grave een straat willen geven, dan kwam je ruimte te kort. Want Grave heeft gedurende haar bestaan tal van regeerders gehad. Al op het hoogste vlak, het gezag over de stad en het Land van Cuijk, zijn er allerlei verschillende regerende huizen geweest; huizen, die zelf weer overheren boven zich hadden. De regerende huizen besteedden hun directe macht op hun beurt uit aan lagere goden: de schouten, ambtmannen en raden als de Nassause domeinraad, tot op het laagste niveau burgemeesters, schepenen en gezworenen en de officieren van de burgerwacht de dienst uitmaakten. In dit college gaat het over die bestuurslagen, hun rechten en plichten, over de loketten waar je moest zijn en daar doorheen natuurlijk ook over de mensen, die al dat bestuur boven zich moesten dulden. De politieke kleur van de Graafse regeerders bepaalde door de eeuwen heen immers het lot van de vesting en dat weer het lot van de mensen daarbinnen.


  Laatst gewijzigd: 23-aug-2017 Terug naar hoofdpagina dag-3