Cursus Gravelogie
di 31 okt sept. 2017:
Grave als religieus centrum
door dr. Leny van Lieshout

Dr. Leny van Lieshout is cultuurhistorica en heeft zich ontwikkeld tot deskundige op het brede gebied van de Graafse geschiedenis. Zij hoopt nog eens samen met Frank Haans de bouwgeschiedenis van de Sint-Elisabeth in de zestiende en zeventiende eeuw te kunnen schrijven.

Dit jaar herdenken we het begin van de Reformatie. Het verschil tussen katholieken en protestanten heeft diepe sporen getrokken in de geschiedenis. In Grave heeft de Reformatie nooit de boventoon gekregen. Na enkele aanzetten in de zestiende eeuw was het de verovering van Grave door prins Maurits in 1602 waardoor op bestuurlijk niveau de macht van het protestantisme werd gevestigd, maar op het niveau van de harten van de mensen bleef het katholicisme de baas. In de praktijk van alledag bleek er tussen de twee geloven goed samen te leven, getuige het feit dat heel katholiek Grave eerst rustig kon kerken in Velp en vervolgens zelfs een schuurkerk compleet met orgel kon oprichten in de Boreel de Mauregnaultstraat. In 1798, in de Franse tijd, draaiden de verhoudingen om en kregen de katholieken weer bestuurlijk en kerkelijk de overhand. Kleinere geloofsgemeenschappen heeft Grave ook gehad: een Franstalige gemeente van hugenoten, een lutherse gemeente, een joodse gemeente en in de vorige eeuw een gereformeerde gemeente. En zelfs, in de nadagen van de Franse tijd, een eigen bisschop. In dit college bekijken we de dooradering van Grave met geloof.


  Laatst gewijzigd: 23-aug-2017 Terug naar hoofdpagina dag-4