Cursus Gravelogie
di 14 nov. 2017:
Grave tijdens de wereldoorlogen
door Jan Timmermans

Jan Timmermans is officier geweest bij de Koninklijke marechaussee en heeft zich binnen het Graafs Museum altijd geïnteresseerd voor de Tweede Wereldoorlog in Grave en het omliggende gebied.

De stad Grave heeft in de loop der eeuwen vele belegeringen door vreemde troepen meegemaakt. Zowel bij de inname van de stad als bij de bevrijding hebben duizenden weerloze en onschuldige Gravenaren het leven gelaten. Denk u maar een aan het beleg van Grave in 1586, 1602, 1674, 1794 en 1813-1814. In 1892 verliet het garnizoen om moverende redenen de vesting Grave.

In oktober 1914 zag ons land zich plotseling met een geheel nieuw probleem geconfronteerd. Nederland zou weliswaar neutraal blijven tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar vanuit het oorlogvoerende België trokken ruim één miljoen vluchtelingen naar Nederland. Ook Grave nam voor een korte tijd een groep vluchtelingen op. Ook werden er door het Nederlandse leger mobiliteitsoefeningen gehouden, waaronder ook in Grave.

Ruim 25 jaar later begon de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse leger begon een "Blitzkrieg" en dat betekende dat grote legereenheden snel verplaatst zouden worden. De Maasbrug bij Grave zou daarbij een cruciale rol spelen, zowel bij de inname van Nederland in mei 1940 door de Duitse eenheden als bij de Market Garden in september 1944 door geallieerde legers.

De mobilisatie van de Nederlandse troepen ging erg traag. Uiteindelijk zou Grave haar garnizoen weer terugkrijgen en de generaal De Bonskazerne werd gebouwd in Velp. Tijdens de bezettingstijd hielden de Duitse legers zich redelijk rustig, maar na verloop van enkele jaren werd hun aanwezigheid veel minder op prijs gesteld.

Op 17 september 1944 werd de operatie Market Garden begonnen. Ook de Maasbrug bij Grave was een cruciaal gegeven. Uiteindelijk werd deze brug binnen en half uur veroverd en was Grave bevrijd.


  Laatst gewijzigd: 23-aug-2017 Terug naar hoofdpagina dag-4