Museumgeschiedenis

Inleiding
Archeologische vondsten
Archeologische vondsten
Het Graafs Museum vindt zijn oorsprong in de privé-collectie van de Graafse amateurarcheoloog Martien Koolen.
In de loop der tijd was de door hem opgegraven verzameling archeologische voorwerpen te groot geworden om in zijn eigen huis te kunnen bergen. Begin 1977 ging hij daarom met hulp van de Gravenaren Tom Hamers , Jean Laguette en oud-deken W.J.A. van Haaren op zoek naar een alternatieve ruimte.

1977 - 1980 (stadhuis)
De gemeente Grave bleek het deel van het oude stadhuis waar voorheen het streekarchief gevestigd was ter beschikking te willen stellen. Samen met de leden van de inmiddels opgerichte Stichting "Graeft Voort" werd van deze ruimte eind 1977 een tentoonstellingsruimte gemaakt en ontstond zodoende het Graafs Museum.
In 1979 voltrok zich een museale ramp toen een verwarde man een groot deel van de collectie vernielde. In de periode daarna werd o.a. met behulp van de Graafse bevolking een nieuwe collectie opgebouwd die vanaf dat moment niet alleen archeologische voorwerpen maar ook veel (stads)plattegronden, andere prenten en voorwerpen bevat.

1980 - 2002 (Achter de kerk)
Zoals dat doorgaans met verzamelingen gaat bleef ook die van het Graafs Museum groeien. Nieuwe voorwerpen werden verkregen door schenking of aankoop. De ruimte in het stadhuis werd te klein en weer moest worden gezocht naar een geschikte locatie.
Die werd in 1980 gevonden in een deel van de St.Elisabethskerk, toegankelijk via een nauw straatje dat heel toepasselijk 'Achter de kerk' heet.
Hier was het museum ruim twintig jaar lang gevestigd.

2002 - 2006 (Lomberdstraat)
Na de samenvoeging van de parochies van de St.Elisabethskerk en de Hemelvaartskerk werd die laatste kerk afgestoten. Dat veroorzaakte ruimtegebrek in de St.Elisabethskerk, waardoor het Graafs Museum moest vertrekken.
Het Graafs Museum vond toen (december 2002) een nieuw onderdak in de Lomberdstraat, in een voormalige atelier. Een nadeel van dit historische pand was dat zij in een smal straatje was gelegen en daardoor weinig in het oog sprong. Daarnaast was het museum moeilijk toegankelijk voor mindervaliden.

2006 - 2010 (Hampoort)
In de loop van 2006 is de noordelijke vleugel van de Hampoort intern ingrijpend verbouwd van woning tot museum. E.e.a. heeft plaats gevonden vlg. ontwerp en onder leiding van H.J.L. Peters, architect BNA te Gassel, welke als bestuurslid van de Stichting "Graeft Voort" deze verbouwing in opdracht van de gemeente Grave heeft uitgevoerd.
Vervolgens is op 31 maart 2006 een al vele jaren gekoesterde wens in vervulling gegaan en vestigde het Graafs Museum zich in De Hampoort.
In dit prachtige monumentale pand komen de tentoongestelde voorwerpen nu beter dan ooit tot hun recht.

PS
Vergeet niet om bij een bezoek aan het Graafs Museum ook de buiten- en binnenkant van het gebouw De Hampoort te bewonderen.

Achter de kerk 8, Grave Lomberdstraat 3, Grave De Hampoort, St.Elisabethstraat 10 A, Grave
Achter de kerk 8, Grave
 
Lomberdstraat 3, Grave
 
De Hampoort, St.Elisabethstraat 10 A, Grave
 

2009 (Brugkazematten)
Op 1 januari 2009 werd de Stichting Militaire Traditiekamer Grave (Stichting MTG) opgenomen in de Stichting "Graeft Voort".
Het gevolg hiervan is dat sinds die datum het Graafs Museum niet meer alleen uit het museum in de Hampoort bestaat maar ook de twee kazematten die aan de zuidelijke oprit naar de John S. Thompson-brug liggen omvat.
Deze beide brugkazematten werden sinds 1999 beheerd door de Stichting MTG.

Brugkazemat 'Grave zuid' Brugkazemat 'Grave noord'
Brugkazemat 'Grave zuid' Brugkazemat 'Grave noord'

2011 e.v.
In de loop van 2010 is er achter de Hampoort een, door H.J.L Peters architect BNA ontworpen, nieuwe ruimte gebouwd.
Deze uitbreiding van het Graafs Museum (de expositieruimte die 100 m2 besloeg werd daardoor met 220 m2 uitgebreid), maakt het mogelijk om in het oude deel van het museum ruime aandacht te schenken aan de geschiedenis van de gemeente Grave en haar vestingwerken en in het nieuwe deel wisseltentoonstellingen te organiseren die ruimer kunnen worden opgezet dan voorheen mogelijk was. In het nieuwe deel is ook een educatieve ruimte aanwezig waar voor groepen presentaties kunnen worden gehouden.

Klik voor een (foto)verslag van de bouw hier.


Tentoonstelling kazemat zuid Laatst gewijzigd: 20-nov-2016 Geschiedenis van de Hampoort