Museumwinkel - Graafse stratenboeken


Onderstaande artikelen zijn te koop in het museum (tijdens de openingsuren) of via e-mail te bestellen.
Indien u artikelen per post wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail waarin u uw postadres (geen postbus) en het gewenste artikel vermeldt naar Info@graafsmuseum.nl.
Bij toezending per post zullen de bij de artikelen genoemde prijzen worden verhoogd met verzendkosten.

In de reeks 'Graafse stratenboeken' zijn (per pand) gegevens betreffende eigenaren en bewoners in een leesbare vorm bijeengebracht.
De gegevens zijn afkomstig uit het kadaster en andere archieven en beslaan de periode die loopt van de 17de eeuw tot heden.
 
Reeds verschenen:
Stratenboek 1 Deel 1 De Rogstraat (2de druk)
In deze 3de druk zijn de foto's geactualiseerd en in kleur. Het boek is tevens uitgebreid met een index van de namen van eigenaren en bewoners.
Geïllustreerd, 124 blz., prijs: € 15,00
 
Stratenboek 2 Deel 2 Hofplein/Kerkstraat, Markt, Achter het stadhuis (2de druk)
In deze 2de druk zijn de foto's geactualiseerd en in kleur. Het boek is tevens uitgebreid met een index van de namen van eigenaren en bewoners.
Geïllustreerd, 112 blz., prijs: € 15,00
 
Stratenboek 3 Deel 3 Maasstraat, Maaskade, Visscherstraat, Korte Rogstraat
Dit deel behandelt alle percelen in de Maasstraat, Maaskade, Visscherstraat en Korte Rogstraat. Daarbij ligt de nadruk op de geschiedenis van de huizen.

Door systematisch archiefonderzoek kon van verreweg de meeste huizen meer dan drie eeuwen eigenaars- en bewoningsgeschiedenis worden gereconstrueerd.
Na een inleiding volgt een beschrijving per straat van alle individuele huizen. Het boek wordt afgesloten door registers waarin alle in het boek voorkomende persoons- en huisnamen te vinden zijn.
Geïllustreerd, 147 blz., prijs: € 15,00
 
Stratenboek 4 Deel 4 De Hamstraat
In dit boek vindt U wie de eigenaren zijn geweest van alle panden in de Hamstraat van 1640 tot 1960 en wie er gewoond hebben van 1805 tot 1920.
In vroeger tijden hadden heel veel huizen een naam. Welke, in oude documenten genoemde, huisnaam bij welk huidig huisnummer behoort kon in bijna alle gevallen worden vastgesteld. Alleen van één huisnaam, die in de Hamstraat te vinden moet zijn geweest, heeft de schrijfster van deze stratenboeken (Leny van Lieshout) dat nog niet kunnen achterhalen. Dat is de naam 'Sint Nicolaas'.
In het register dat zich achter in dit boek bevindt staan bijna 3.000 namen van eigenaren en bewoners. Voor een ieder die zich met genealogie/stamboomonderzoek bezig houdt is dit prachtige informatie.
Geïllustreerd, 145 blz., prijs: € 17,50
 
Oliestraat oost - Prinsenstal special Oliestraat oost - Prinsenstal
Het historisch onderzoek naar de geschiedenis van het gebied Oliestraat oost - Prinsenstal waarvan dit boek het resultaat is, werd uitgevoerd op verzoek van Woonmaatschappij Maasland. U vindt in dit boek een gedetailleerd beeld van de bebouwingsgeschiedenis van het gebied waar nu nog zorgcentrum Maaszicht gevestigd is over de periode 1640 tot heden.
Het boek is voorzien van een index van alle namen van eigenaren en bewoners.
Geïllustreerd, 129 blz., prijs: € 15,00
 
Het rode en blauwe dorp special Het rode en blauwe dorp
In deze brochure wordt boeiend de moeizame totstandkoming beschreven van het 'rode en blauwe dorp'. Dit uitbreidingsplan gelegen ten westen van de oude stadskern van Grave kwam tot stand in de jaren 1946-1959 in de Zittert en de Bikkelkamp. Voorzien van een groot aantal bouwtekeningen van de verschillende woningtypen geeft deze brochure een prachtig tijdsbeeld van de ontwikkelingen in de sociale woningbouw.
Geïllustreerd, 51 blz., prijs: € 15,00
 
 

  Laatst gewijzigd: 04-sep-2016 Terug naar hoofdpagina museumwinkel