Van 10 maart t/m 6 mei 2018 vindt u in de nieuwbouw van het Graafs Museum
de tentoonstelling Poortwachter van de Republiek, Grave als onderdeel van de Zuiderwaterlinie

Het gebied van de Zuiderwaterlinie
Het gebied van de Zuiderwaterlinie

Poortwachter (tekening)
Poortwachter

Water is een merkwaardige substantie als je je wilt verplaatsen. Het kan je helpen bij het afleggen van grote afstanden als je over een schip beschikt (denk aan de ontdekkingsreizigers en de VOC), maar het kan je ook heel erg hinderen als je geen schip hebt.
Al heel lang geleden had de mens door dat je dat water dus ook heel erg goed als verdediging tegen vijandelijke legers kon gebruiken. Kastelen en vestingsteden werden daarom zoveel mogelijk omringd door slot-/vestinggrachten.
In het vlakke land van de grote rivieren had men heel veel ervaring met het aanleggen van dijken en polders om de voeten droog te houden. Als er vijanden naderden konden diezelfde dijken doorgestoken worden, waardoor gebieden onder water liep (inundatie), om die vijanden te hinderen. Daarbij bleek de ideale waterdiepte 40 centimeter te zijn omdat het water dan te ondiep was voor de vijand om er met boten op te varen en te diep voor de voetsoldaten om er lopend door te trekken.
In onze tentoonstelling 'Poortwachter van de Republiek' laten we u in woord en beeld zien hoe de ontwikkeling van dit systeem van inundatiegebieden, gelegen tussen versterkte steden, zich ontwikkelde tot er uiteindelijk sprake was van een aaneengesloten militaire verdedigingslinie die van Grave tot Bergen op Zoom liep en 'De Zuiderwaterlinie' werd genoemd.

Het belang van een goede verdediging blijkt ook wel uit de vele belegeringen waar de stad Grave in de loop der eeuwen mee te maken kreeg. Van deze belegeringen zijn vele prachtige gravures gemaakt. Een groot aantal daarvan zijn in deze tentoonstelling te zien. Duidelijk ziet u op deze prenten hoe de stad Grave het water als verdedigingsmiddel heeft gebruikt en hoe de vestingwerken van de stad zich ontwikkelden.

Ook de toekomst van de stad Grave komt in onze tentoonstelling aan bod. De gemeente Grave is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een 'Vestingvisie' met als voornaamste doel het beter zichtbaar maken van wat er nog rest van de oude stad Grave en (voor zover mogelijk natuurlijk) verdwenen elementen van de vestingwerken weer opnieuw aan te leggen. In opdracht van de gemeente heeft het Rotterdamse stedenbouwkundige bureau West 8 onderzoek gedaan en haar ideeën in een zeer gedetailleerd document vastgelegd dat u via een in de tentoonstelling aanwezig touchscreen kunt lezen en verder hebben zij een aantal borden met informatie en een prachtige maquette van de stad gemaakt waarop u kunt zien hoe de stad er over niet al te lange tijd weer uit zou kunnen zien.Eerdere tentoonstellingen
Eerder organiseerde het Graafs Museum de volgende wisseltentoonstellingen:

Jan Ketterings, beeldhouwer / portrettist sep 2017 - feb 2018
Jan van Cuyck, ridder + diplomaat jun 2017 - sep 2017
Seeing The Unseen mei 2017 - jun 2017
Ogenblik feb. 2017 - mei 2017
Grave uit de kast okt. 2016 - jan. 2017
Imagination jul. 2016 - sep. 2016
Spektakel in 1674 mrt. 2016 - jun. 2016
Vrije vogels: Familie Van der Putten in de kunst okt. 2015 - feb. 2016
Jules de Corte: Ik zou wel eens willen weten . . . . mei 2015 - sep. 2015
Grave 1674: een beleg dat beroemd werd jan. 2015 - apr. 2015
De elfde brug sep. 2014 - jan. 2015
Was getekend: Bertus apr. 2014 - aug. 2014
Jan de Jong: De Bossche School in Grave nov. 2013 - mrt. 2014
Grave verbeeld mei 2013 - okt. 2013
De Canon in beeld nov. 2012 - apr. 2013
Boerenbedoeningen aug. 2012 - nov. 2012
IJzersterk mrt. 2012 - jun. 2012
Pottenkijkers okt. 2011 - feb. 2012
In kunst verweven jun. 2011 - sep. 2011
De onderste steen boven, Grave(n) onder de grond aug. 2010 - okt. 2010
Van Toeten en Blazen mei 2010 - jul. 2010
Pioniers in de lucht, Jan Hondong en de 'Snip' naar Curaçao - 1934 dec. 2009 - apr. 2010
80 jaar Maasbrug bij Grave (tentoonsteling
gehouden in het gemaal Van Sasse)
okt 2009 - nov. 2009
Mobilisatie - Bezetting - Bevrijding sep. 2009 - nov. 2009
Komt dat zien! mei 2009 - aug. 2009
Het Graafs Museum als 'Huis van Bewaring' okt. 2008 - apr. 2009
Het Graafse stadhuis in vier eeuwen (tentoonsteling
gehouden in het stadhuis van Grave)
nov. 2008 - dec. 2008
25 jaar regionale fotografie Ed van Alem aug. 2008 - sep. 2008
Een eigen stek in een vitale buurt apr. 2008 - aug. 2008
Grave in de kunst nov. 2007 - feb. 2008
G.W. Lovendaal / G.V.V.'57 sep. 2007 - okt. 2007
Goed Gemutst apr. 2007 - aug. 2007
Eeuwenlang Geflescht jan. 2007 - apr. 2007
Grave(n) in archieven okt. 2006 - jan. 2007
De Graafse jongens naar Indië mrt. 2006 - okt. 2006

Vaste tentoonstelling Laatst gewijzigd: 24-feb-2018 Tentoonstelling kazemat noord