Vrienden / Donateurs & Sponsoren

Inleiding
Voor de bekostiging van de exploitatie van het Graafs Museum, zijn wij voornamelijk afhankelijk van donaties door particulieren, sponsoring door bedrijven, subsidies van (semi)overheden en bijdragen van culturele instellingen.

Wij vragen daarom uw aandacht voor het volgende:
Antieke geldkist
Antieke geldkist (schatkist)


Vrienden / Donateurs
Wilt u als particulier het museum ondersteunen wordt dan lid van
Stichting Vrienden van het Graafs Museum.

De vriendenbijdrage aan de Stichting is minimaal € 25,-. (Natuurlijk hopen wij dat U een hoger bedrag wilt bijdragen.)
Al onze vrienden krijgen een op naam gesteld vriendenpasje.
Uw bijdrage stelt u in de gelegenheid om gratis het Graafs Museum en het Graafs KazemattenMuseum te bezoeken op vertoon van een geldige vriendenpas. (Jongeren tot en met 17 jaar hebben altijd gratis toegang.)
Bij een bijdrage van € 40,- of meer kunt u met twee volwassenen een heel jaar lang gratis beide musea bezoeken.

Uw bijdrage kunt u overmaken op
rekening: NL43 RABO 363 174 53 38
ten name van: Stichting Vrienden van het Graafs Museum, te Grave

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om bij het overmaken van uw bijdrage aan te geven dat het gaat om een jaarlijkse overmaking. Daarmee helpt u ons de noodzakelijke administratieve handelingen te beperken.

Omdat Stichting Vrienden van het Graafs Museum een 'culturele ANBI' (Algemeen Nut Beogende Instelling) is mag u voor de berekening van uw giftenaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting het door u betaalde bedrag verhogen met 25%.

Indien er nog onduidelijkheden zijn met betrekking tot de bijdragen en betalingsmogelijkheden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mailadres vrienden@graafsmuseum.nl.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over de Vriendenstichting, lees dan het jaarverslag en/of het beleidsplan. (pdf-bestand wordt in een nieuw venster geopend)

Sponsoren
Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid tot sponsoring van het museum. De namen van sponsoren zullen op onze website worden vermeld.
Bij een sponsoring van € 250 of meer gedurende een periode van tenminste drie jaren zal bovendien de naam van uw bedrijf op de sponsorlijst in het museum worden geplaatst, zodat ook alle bezoekers van het museum kunnen zien dat u onze culturele activiteiten een warm hart toedraagt.
Als u ons als sponsor wilt steunen of nadere informatie wilt hebben, stuur dan een e-mail naar info@graafsmuseum.nl.

PS
Bij een bezoek aan het Graafs Museum kunt u natuurlijk altijd een (extra) bijdrage in onze 'schatkist' (zie foto) storten.

Vrijwilligers
U kunt ons natuurlijk ook 'in natura' helpen, door vrijwilliger te worden. Wij kunnen altijd hulp gebruiken van mensen die suppoostdienst willen doen, willen helpen bij het inrichten van tentoonstellingen of in studiecommissies zitting willen nemen om onze kennis van de geschiedenis te vergroten.
(Voor aanmelding kunt u zich wenden tot onze museumbeheerder of een van de andere bestuursleden, waarvan u de telefoon- en e-mailgegevens vindt u op de pagina 'De Stichting' of een e-mail sturen naar: info@graafsmuseum.nl.)


De Stichting Graeft Voort Laatst gewijzigd: 30-aug-2014 Wandeling door de stad Grave begeleid door een gids