Stichting "Graeft Voort"

Inleiding
Op 16 dec. 1977 werd de Stichting "Graeft Voort" opgericht door Tom Hamers , Jean Laguette , Martien Koolen en oud-deken W.J.A. van Haaren .
Het huidige bestuur telt elf leden, aangevuld met diverse commissies van wisselende samenstelling.

Doelstelling
Logo van de Stichting 'Graeft Voort'
Logo van de Stichting "Graeft Voort"
Het doel van de Stichting "Graeft Voort" is het bevorderen van de belangstelling voor het Graafs Heem in brede kring, het plegen van historisch onderzoek en het exploiteren van het Graafs Museum.

De Stichting tracht dit doel o.a. te bereiken door het:


Het logo
Schilderij 'De stad Grave'
Schilderij 'De stad Grave'

Het logo van de stichting is ontleend aan het in 1804-1805 door Quirinus van Amelsfoort en Franciscus Johannes de Groot vervaardigde schilderij getiteld 'De stad Grave'. Dit schilderij bevindt zich in het Noordbrabants Museum te 's Hertogenbosch.

Naast de man die 'voort graaft' en het wapen van de stad Grave is op de achtergrond van dit schilderij ook de Hampoort, waar het Graafs Museum gevestigd is, zichtbaar.

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Harry Peppinck St. Machutusweg 11
5364 RA Escharen
tel.: 06-51557870
e-mail: peppinckhc@home.nl
Penningmeester: Henk Smits Dr. Kanterslaan 114
5361 NJ Grave
tel.: 0486-475515
e-mail: henksmits47@home.nl

Ereleden van de Stichting "Graeft Voort"
Oud-deken W.J.A. van Haaren
Jean Laguette
Tom Hamers
Harry Peters

Educatieprogramma Laatst gewijzigd: 29-nov-2016 Hoe u het museum kunt steunen